Historik

Från och med 20200101.Öppnar Öresunds golfbana i ny regi utav Sofie och Per-Ola, 

som är inne på sitt 9:e år som  driftansvariga av restaurang Clubhouse på Öresundsgolf.

GML (proffs på gröna sportytor) kommer att ha hand om skötsel och underhåll av banan.